Toegankelijkheid

Bij de realisatie van de website besteedt nis.rijkswaterstaat.nl veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het doel is alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze kan vinden, gebruiken en bekijken. Daarnaast streeft nis.rijkswaterstaat.nl naar een duurzaam hoge bouwkwaliteit, zodat beheer en doorontwikkeling gericht gebeurt en tegen beheersbare kosten.

Een van de instrumenten om toegankelijkheid en bouwkwaliteit te bereiken, is het Toepassingskader Webrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites.

Algemeen

Er zijn situaties waarin content niet voor 100% voldoet aan de eisen van Webrichtlijnen versie 2:

Pdfs

Oude content

Zie ook