INWEVA verkeersintenstiteiten

INWEVA staat voor INtensiteiten op WEgVAkken.

Wat is INWEVA

Op ca. 3.000 wegvakken wordt de vekeersintensiteit gemeten. De overige wegvakken worden op basis van een verkeersmodel bijgeschat.
De intensiteiten worden gemeten op alle rijbanen van Nederlandse Rijkswegen, inclusief, toe- en afritten, parallelbanen en verbindingswegen.
De data geeft per wegvak het jaargemiddelde. Dit is verder uitgesplitst naar werkdagen, weekdagen en de spits. Verder zijn de gegevens onderverdeeld in ochtend-, avond en nachtperiode en naar voertuigklassen (licht, midden en zwaar).
De INWEVA gegevens zijn vanaf 2012 beschikbaar en worden jaarlijks bijgewerkt.

Inhoud zip-bestand

De inhoud van de zip-bestanden is onderverdeeld in verschillende mappen, A tot en met J.
A. Bevat de verkeersintensiteiten in Excel en Gis-formaat.
B. bevat PDF-kaarten met de intensiteiten.
C. bevat diverse controles die zijn uitgevoerd op de resultaten van het vekeersmodel.
D. bevat de resultaten van de steekproeven
E. bevat methoden en resultaten van onafhankelijke toetsing.
F. bevat mutaties in wegvaknummers ten opzichte van het voorgaande jaar.
G. bevat de verwerking van de reactie van de diverse organisatie onderdelen van Rijkswaterstaat
H. bevat de regioviewer, waarmee INWEVA geografisch getoond kan worden
I. bevat overzichtstabellen vlaggen per regio (NVT)
J. bevat de kwaliteitsrapportages en methodiekbeschrijving.

Ga naar de gegevens

Bekijk het Overzicht met openbare Verkeersintensiteiten