Actuele Wegenlijst RWS per 1 juli 2015

Rijkswaterstaat publiceert periodiek een overzicht van de Rijkswegen die zij in beheer heeft. De meest recente versie is 1 juli 2015.

Herindeling 2013

In 2013 heeft er een herindeling plaatsgevonden. Het uitwerken van de gedetailleerde grenzen van de diverse organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat is complex geweest, omdat rekening gehouden moest worden met bestuurlijke grenzen. Daarnaast zijn de disctricten nu "nat" en "droog" bij elkaar. Hierdoor moeten de grenzen goed en logisch passen binnen zowel de droge als de natte netwerken. Als laatste moeten de grenzen logisch aansluiten bij het assetmanagement binnen de regio. Dit alles gezamenlijk heeft geleid tot de nieuwe grenzen die per 1 juli 2013 van kracht zijn en nu ook zijn verwerkt in de Actuele Wegenlijst.

Inhoud zip-bestand

Het te downloaden bestand van de Actuele Wegenlijst omvat een viertal formaten aan bestanden, te weten: Word, Excel, Shape en pdf.

Ga naar de gegevens

Bekijk de Actuele Wegenlijst RWS