Historische filegegevens

Rijkswaterstaat meet dagelijks de snelheden en hoeveelheden voertuigen op het hoofdwegennet. Deze gegevens gebruikt Rijkswaterstaat niet alleen voor actuele verkeersinformatie, maar ook voor verwerking in historische reeksen en statistieken. Deze historische filegegevens zijn voor iedereen toegankelijk.

Gebruikstoepassingen

Rijkswaterstaat gebruikt de historische filegegevens om knelpunten in het hoofdwegennet op te sporen en te volgen. Ook gebruikt Rijkswaterstaat de gegevens om maatregelen zoals spitsstroken of 80-kilometerzones te evalueren. De gegevens zijn een indicatie van het effect van zo'n maatregel. Rijkswaterstaat kijkt verder naar de verkeershinder die ontstaat door werkzaamheden en ongelukkenongevallen en rapporteert daarover in de Tweede Kamer.

Buiten Rijkswaterstaat gebruiken onderzoeksbureaus en consultants de informatie onder meer voor het bepalen en evalueren van knelpunten.

Verbeterde filegegevens

Per medio 2018 zijn verbeterde filegegevens beschikbaar. Middels het Openbaar File Overzicht kunnen filegegevens worden opgevraagd vanaf 1 januari 2015. Omwille van de performance, is het opvragen beperkt tot 1 maand per keer. Wees ervan bewust, dat het combineren met eerdere door RWS gepubliceerde filegegevens door de verbeterde logica een methodebreuk kan geven.

Ga naar de cijfers

Bekijk het Overzicht met openbare filegegevens