Openbare Data Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat verzamelt dagelijks grote hoeveelheden data. We meten bijvoorbeeld de waterstanden, de belasting van bruggen en de verkeersintensiteit op onze snelwegen.
Veel van onze data stellen we openbaar beschikbaar.

Direct naar:
Open Data Rijkswaterstaat
RWS Openbare Filegegevens
Verkeersintensiteiten INWEVA

Heb je vragen, stuur dan een e-mail naar nis@rws.nl of bel met het Informatiepunt WVL (088 - 7977 102).