Meest gestelde vragen

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden bij het gebruik van NIS. Het betreft vooral het gebruik van de openbare gegevens.

Waarom kan ik niet inloggen in NIS?

Om in te loggen in NIS moet u eerst toegang aanvragen tot het systeem. Alleen medewerkers van Rijkswaterstaat kunnen deze toegang aanvragen. Dit kan via het intranet van Rijkswaterstaat.

Waarom kan ik geen NIS toegang aanvragen?

Alleen medewerkers van Rijkswaterstaat kunnen toegang tot NIS aanvragen. In bijzondere gevallen kunnen bedrijven die een opdracht voor Rijkswaterstaat uitvoeren waarvoor toegang nodig is, die ook krijgen. Als dit niet voor u van toepassing is, kunt u alleen de openbare gegevens raadplegen.

Waar kan ik terecht met vragen?

Vragen kunt u stellen via het Informatiepunt WVL. Op werkdagen kunt u van 9.00 uur tot 16.30 uur bellen naar 088 7977 102 (Informatiepunt WVL) optie 7 (Verkeer en Scheepvaart). U kunt ook een e-mail sturen aan nis@rws.nl.

Waarom is een deel van de gegevens niet openbaar in te zien?

Rijkswaterstaat laat niet alle gegevens op internet zien, omdat voor het juist interpreteren van de gegevens specifieke kennis nodig is.

Welke gegevens zijn openbaar?

Een overzicht van de openbare gegevens is te vinden bij "openbare gegevens raadplegen".