Over het Netwerkmanagement Informatie Systeem (NIS)

Rijkswaterstaat gebruikt NIS om managementinformatie van het netwerk en de primaire processen van Rijkswaterstaat eenduidig in beeld te brengen. NIS is de plek waar al deze gegevens samenkomen.

Waarom NIS?

Hoeveel kilometer snelweg beheert Rijkswaterstaat? Welke waterbodems zijn dit jaar aan onderhoud toe en welke pas over vijf jaar? Om voortaan direct een betrouwbaar antwoord te geven, is in 2005 NIS ontwikkeld. Rijkswaterstaat gebruikt het systeem sindsdien om gegevens te bekijken en te combineren. Intussen worden er ook steeds meer gegevens aan NIS gekoppeld. Het grote voordeel is dat de informatie niet langer verspreid is over verschillende systemen en diensten.

NIS op internet

In 2010 heeft Rijkswaterstaat een deel van de informatie ook openbaar toegankelijk gemaakt. Rijkswaterstaat wil nog meer gegevens voor derden inzichtelijk maken.

Meer weten?